Fotograf: Mostphotos

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på 10 lodjur i Jönköpings län för 2022.

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på 10 lodjur i Jönköpings län för 2022. Tilldelningen är fördelad på 6 områden i länet, men alla delar av länet kommer att få jaga lodjur. Licenstilldelningen på 10 lodjur är en ökning med 25 procent jämfört med föregående års tilldelning, vilket vi välkomnar. Det finns emellertid ett ännu större utrymme för en högre tilldelning, baserat på den beräkningsmodell som tagits fram av SLU och som ligger till grund för beslutet. Beräkningsmodellen går ut på att se hur många lodjur som kan fällas med en maximal risk på 8 procent att gå under miniminivån för södra förvaltningsområdet. Enligt modellen finns det utrymme för en tilldelning på 10 – 15 lodjur i Jönköpings län. Beslutet att lägga sig i det lägsta spannet (10 lodjur) är baserat på att alla län i södra förvaltningsområdet ännu inte uppnått sin miniminivå, man vill alltså öka chanserna för spridning till de andra länen. Vi är några få län i södra förvaltningsområdet ska ha en högre lodjursstam för att de eventuellt ska kunna sprida sig till andra områden. Risken med en tilldelning i det lägsta spannet är att vi inte kommer att ha en minskande stam, utan att den snarare ökar.

 

En positiv förändring från föregående års jakt är att man inte valt att kvotera jakten. Detta innebär att samtliga 10 lodjur får fällas oavsett kön och ålder. Ungdjur bör av jaktetiska skäl i möjligaste mål fällas före föräldradjur. Det är även positivt att jägarnas arbete har gett resultat, tack vare god inventering och rapportering så får nu hela länet vara med och bedriva jakt efter lodjur. Arbetet med inventeringen av lodjur pågår från första oktober till och med sista februari, för att möjliggöra framtida jakt vill vi därför uppmana alla jägare att fortsätta rapportera in era observationer av stora rovdjur på skandobs. Skandobs är det rapporteringsverktyg som finns för stora rovdjur och finns antingen på webben eller som applikation till smarta telefoner.

 

Observera att

Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga som avser att delta i licensjakt efter lodjur anmäla sig till Jägarregistret. Anmälan kan göras via:

• Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 (välj djurart och ange • personnummer),

• Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer),

• e-post till jagarregistret@naturvardsverket.se (ange personnummer),

• inloggning med Bank-ID på • https://jagarregistret.naturvardsverket.se/.

 

Samtliga jaktdeltagare ska anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst för att erhålla meddelande om kvarvarande tilldelning. Sms-tjänsten syftar till att säkerställa en snabb avlysning av jakten och minska risken för överskjutning.

För mera information om länsstyrelsens beslut efter Lodjur. https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur/licensjakt-efter-lodjur-2022.html

 

Antal individer i respektive beslutat område.

ett (1) i delområde 1.

två (2) i delområde 2.

ett (1) i delområde 3.

två (2) i delområde 4.

två (2) i delområde 5.

två (2) i delområde 6.

imagem9tq8.png

För Länsföreningen

Stefan Hoof  

Ledamot jägarintresset viltförvaltnings delegationen Jönköpings Län.

 

Senast uppdaterad den 17 dec 2021