Mostphoto Fotograf: Sten Christoffersson

Ny etablering dovvilt

Vi har under de senaste åren börjat få en ny viltart etablerat i Jönköpings län, dovviltet. Dov har funnits lokalt under ett antal år, men nu verkar det bli en etablering över större delar av länet. Under jaktsäsong 2019/2020 sköts det dov inom alla utom tre jaktvårdskretsar.

Dovviltet är ett mycket vackert vilt och som erbjuder fina jaktmöjligheter och ett utsökt kött, men för att stammen inte ska explodera i storlek krävs det att man aktivt arbetar med förvaltning. Frågan om hur mycket klövvilt som ett område tål är relevant då de konkurrerar mot varandra och det är i första hand rådjur och älg som konkurreras ut av dovviltet och kronviltet, som har mycket snävare hemområden. Svenska Jägareförbundet kommer under hösten att genomföra digitala temakvällar där dovviltet kommer vara en av dem. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja på 010-584 76 44 eller jonatan.lilja@jagareforbundet.se samt håll utkik på www.jagareforbundet.se där mer information kommer inom kort.

 

Klövviltsgruppen - Jägareförbundet Jönköpings län

Senast uppdaterad den 05 feb 2021