Fotograf: Mostphotos

Vild och Bortskämd

I filmen om skogen informeras om stödutfodring som kan vara viktigt under hårda vintrar, men leda till större skador och olämplig kost för viltet om den inte görs på rätt sätt.

– Forskning visar att risken för sjukdomsspridning ökar om många individer samlas på en liten yta. Dessutom mår djuren bättre av en kvistbaserad diet vintertid, säger Annika Felton.

Filmerna kommer bland annat att erbjudas till jägarutbildningar, skogliga tjänstepersoner och spridas till markägare.

Alla filmerna finns under den här länken>>.

Vild & bortskämd - introduktion till foderskapande åtgärder

 

Vild & bortskämd - foderskapande åtgärder i skog

 

Vild & bortskämd - foderskapande åtgärder i odlingslandskapet

 

Vild & bortskämd

Organisationerna i projektet Vild & Bortskämd är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, LRF, Högskolan Halmstad samt privata skogsägare.

Senast uppdaterad den 15 okt 2022