Fotograf: Mostphotos

Summering av licensjakt lo Jönköpings län 2021.

Så var då årets licensjakt på lo klar i vårat län. Av den totalt uppskattade stammen i vårt län om ca 44 djur sköts hela den tilldelade licensen, åtta stycken och det blev optimal beskattning även om man ser till kön och ålder.

Fotograf: Madeleine Lewander

 I licensen var det maximalt uttag om tre vuxna honor, dessa fälldes och därtill en i respektive område, ibland ler Diana emot oss. Förhållandena var inte på något sätt över tiden de bästa, men själva inledningen av jakten kunde emellertid ske på spårsnö, vilket underlättar enormt, då man genom spårning kan starta jakt i områden där man med större sannolikhet förutsättningar finns.

Länsstyrelsen kommer att analysera utfallet av jakten, naturligtvis. Årets jakt var den lite mer omfattande och länsstyrelsen har tillämpat den modell som SLU tar fram varje år, samt att aktuella län i södra förvaltningsområdet utgått från en gemensam modell som bygger på antalet föryngringar över förvaltningsmålet. Hur utfallet blev vid tillämpningen av denna beräkning, kan man endast veta efter nästa inventeringsperiod. I övrigt tycker länsstyrelsen att rapportering, själva jakten som sådan gått bra utan några missöden med överskjutningar eller förekommande eftersök som kunnat ställa till det.

Stor eloge till de jägare, hundekipage som genomfört denna licensjakt på ett mycket professionellt sätt utan några felskjutningar, påskjutna djur som inte hittats och så vidare, mycket bra.

Erfarenheter och kunskap om denna typ av jakt börjar sprida sig mer och mer, vi har egna bra hundekipage och hundförare, men vi har även fått hjälp utifrån.

Lite för väderbitare:

Område 1 (tilldelning ett djur, NV området)

2 mars, en vuxen Hona.

 

Område 2 (tilldelning två djur, V området)

7 mars, en vuxen hane.

14 mars, en vuxen hona.

 

Område 3 (tilldelning fem djur, SV området)

1 mars, en vuxen hane.

2 mars, en vuxen hane.

4 mars, en vuxen hane.

7 mars, en vuxen hane

22 mars, en vuxen hona.

 

Slutligen, ett stort grattis till alla skyttar! Ett stort tack till alla som aktivt bidrar i inrapporteringen, som är grunden för att vi skall kunna genomföra och påverka jakt på lo.

 

Roviltsansvarig

Jägarförbundet F-Län.

Lars Petersson.

Senast uppdaterad den 26 okt 2023