Viltdata - viltrapporter

All avskjutning ska rapporteras - detta ligger sedan som underlag till bland annat avskjutning, bedömning av viltstammarna m.m.

Foto Kenneth Johansson

Avskjutningsrapport:

Viltdata teaser

Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget.

Detta sammanställs sedan på kretsnivå. För mer information och statistik se www.viltdata.se  

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling. Den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå. På www.viltdata.se  finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.

Ansvarig Viltdata / Viltrapport

Jan Westlund
Vice Ordf. Au. Länsföreningen
Ansvarig: Jägarexamen Jaktgrupp Skedhult Viltövervakning Ungdomsverksamhet Krets Jönköping S ->25 Krönsvängen 11 556 31 Jönköping
Senast uppdaterad den 02 juli 2022