Foto:L-G Wikhult

Trofébedömning

Goda råd och anvisningar

 

Funktionärerna bedömer dina troféer efterhand som de kommer in eller vid arrangerade tillfällen.

Enligt Svenska Jägarförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon samt kranier av rovdjur och bäver. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur, vildsvin samt kranier. Kronhjort, dovhjort och mufflon är det färre som mäter.

Som medlem i Svenska Jägareförbundet betalar man 300 kr per trofé och 150 kr per medalj. Icke medlemmar betalar 600 kr per trofé plus eventuell medalj, i priset ingår ett värderingsintyg/diplom.

Några frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

En trofé ska torka minst en månad innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålans mitt) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och 450 gram till guld.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

Oftast gör man det, svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle, drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?

Egentligen är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning, man får heller inte mäta bogmontage. I fall där hornbedömmaren misstänker att det manipulerats med trofén ska man neka att mäta.

Kontakta gärna ditt lokala kontor alternativt någon av trofébedömarna om du har en trofé som du vill mäta eller har andra frågor som rör troféer. 

Trofébedömmare i Jönköpings län

Åke Gustafsson
Aneby Trofébedömning
Benny Nilsson
Jaktvårdskonsulent
Länsansvarig jaktvårdskonsulent Östergötlands län
Jonatan Lilja
Jaktvårdskonsulent
Regionalt jakt- och viltansvarig, Region syd
Sara Nordangård
Studiefrämjandet Verksamhetsutvecklare Jakt och fiske
Ledamot JAQT

Kontoret Skedhult

Regionalt ansvarig för trofébedömningar i region syd

Karl-Johan Brindbergs
Jaktvårdskonsulent
Regionalt ansvar, fältvilt och trofémätning
Senast uppdaterad den 03 apr 2021