Fotograf: Madeleine Lewander /Mostphotos

Verksamhetsplan

Jönköpings län består av 51 betalande lokalorganisationer. Vi arbetar öppet med hela jaktskyttet i fokus. Under verksamhetsåret samlas skyttegruppen för att arbeta med att genomföra och följa upp tävlingsskyttet samt övriga frågor kring jaktskyttet. Vi arbetar löpande med träningsskyttet för att på så sätt öka intresset för jaktskyttet.

Fotograf: Madeleine Lewander
Vårt mål är

Att verkar för att fler finner sig till rätta på skjutbanorna och ökar sitt träningsskjutande

Att föra fram träningsskyttet som en viktig del av jakten.

Att arbeta för säkert träningsskytte med tillgång till utbildade funktionärer och instruktörer.

Att tävlingsskyttet bedrivs utifrån god tävlingsanda och i en bra organisation.

Att erbjuda medlemmarna en breddad verksamhet som lockar fler till skjutbanorna.

 

Värdegrund

Vi ställer oss bakom förbundets ledord som är Öppenhet, Respekt och Ansvar. Länsskyttegruppens verksamhet är öppen för alla. Vi värdesätter nya idéer och konstruktiv kritik som en viktig del i demokratin och utvecklingen av tränings- och jaktskyttet. Vi bjuder in till att fler ska få uppleva jaktskyttet. Genom att öka skyttekunskaperna visar vi respekt för viltet, människan och naturen. Vi tar alla ett gemensamt ansvar för utvecklingen av jaktskyttet.

 

Våra etiska regler

Hållbar utveckling är ett ledord för oss och vi reflekterar alltid över de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av vårt handlande och hur det påverkar bilden av jaktskyttet, jägaren och Svenska Jägareförbundet. Det är lika viktigt för oss att hantera det vilda med kunskap och respekt, som det är att visa hänsyn till både jaktkamrater och de som inte jagar. Vi vårdar jaktens namn och rykte. Jakt och jaktskytte förutsätter stöd från det omgivande samhället. För oss jägare är det viktigt att vi alltid handlar så att jakten, jaktskyttet och jägarna bevarar sitt goda namn och rykte.

 

Våra besluts- och planeringsprocesser

Vårt mål är att ha en arbetsgrupp, Länsskyttegruppen Jönköpings län, som planerar och genomför verksamheten i stort. Utöver arbetsgruppsmöten bjuder vi in skytteansvariga som vill vara med och diskutera jaktskyttets framtid och verksamhet.

 

Länsskyttegruppens vision

Föra fram vikten av jaktskyttet och träningsskyttet för viltet och människan.

Verka för en folklig jakt där män och kvinnor i olika generationer är samlade kring jaktskyttet. Där vi verkat skall vi ha ökat acceptans för vår verksamhet hos såväl allmänheten, beslutsfattare som samarbetspartners.

 

Våra arbetsområden

 • Tävlingar
 • Samverkan mellan skjutbanorna och Jägarförbundet
 • Utbildningar
 • Säkerhet
 • Kommunikation
 • Nya målgrupper
 • Etik/värdegrund
 • Extern samverkan
 • Utveckla jaktskyttet

 

Strategiskt mål

Vi är den självklara organisationen för dem som delar vår jaktetik och värdegrund.

Vi skall även attrahera nya jägare som ser oss som det självklara valet och vi vill ha en livslång relation med befintliga medlemmar. En viktig fråga är hur vi attraherar och därmed rekryterar nya jaktskyttar. Under året kommer vi anpassa vårt erbjudande och vår kommunikation till de målgrupper som är underrepresenterade i Jägareförbundet i förhållande till hur samhället ser ut. Det vill säga; kvinnor, ungdomar, funktionshindrade och nya svenskar.

 

Några frågor som vi tar med oss i planeringen av vår verksamhet.

 • Har vi inventerat och utvärderat möjliga blyfria ammunitionsalternativ.
 • Har vi minst ett gemensamt projekt med Studiefrämjandet.
 • Har vi en etablerad organisation och målsättningar för skytteverksamheten i Jägareförbundet.
 • Har vi en tydligare och bättre strukturerad digital kommunikation.

 

Uppnående mål

Vi kommer verka för att länsskytteprogrammet genomförs med 5-6 st länsskyttetävlingar samt 2 för JAQT, ungdomarnas ”kretskampen” och jaktstigar i samarbete med skjutbanorna. För att attrahera fler skyttar vill vi bland finalisterna vid LM och KM lotta ut en vinst i länskretsmästerskapet. Vi vill ge våra deltagare till jaktskytte-SM goda förutsättningar att lyckas. Arbetet med Säk-B följer vi upp kontinuerligt för att se om det uppstått nya behov av utbildning. Vår ambition är att köra igång kursen jaktskyttets ABC i samarbete med Studiefrämjandet. Det finns engagerade, kompetenta, och välmeriterade skyttar och instruktörer i organisationen för att genomföra denna kurs. Vi har tillgång till två länsskytteinstruktörer som vid behov kan utbilda fler skytteinstruktörer i steg 1 och 2.  

 

För Länsskyttegruppen Jönköpings län

Länsskytteansvarig

Ordförande

Lars Gustafsson

 

Skytte

Lars Gustafsson
Ledamot Länsföreningen
Ansvarig: Länsskyttegruppen Krets Nässjö ->25 Almesåkra, Nyhagen 1. 57166 Bodafors.
LarsÅke Magnusson
Ledamot Länsföreningen
Ansvarig: Länsskyttegruppen Krets Gnosjö -> 25 Polgatan 9 33532 Gnosjö

Ledamöter Jaktskytte

Håkan Eifel
Webbansvarig Adjungerad Länsföreningen
Webbredaktör, Sekreterare Länsskyttegruppen
Greger Ericsson
Länsskyttegruppen
LarsÅke Magnusson
Ledamot Länsföreningen
Ansvarig: Länsskyttegruppen Krets Gnosjö -> 25 Polgatan 9 33532 Gnosjö
Mikael Sjögren
Länsskyttegruppen
Senast uppdaterad den 15 okt 2022