Kristinas Jaktslott

Skedhults säteri vid sjön Norra Vixen utanför Eksjö är en gård med anor. Den sägs till och med ha tjänstgjort som drottning Kristinas jaktslott

Läs orginal artickeln här>>! av Bernt Karlsso

 

Skedhult är känt ända från år 1350, och är med andra ord betydligt äldre än exempelvis Öster Malma. Egendomen ägdes vid den tiden av barn till Nils Gädda, och kom sedan i Trollesläktens ägo. År 1623 bortbyttes emellertid Skedhult till Kronan och kom sedan att 

förbli Kronans egendom för en tid av 60 år framåt. Regent när detta skedde var Gustav II Adolf, som i likhet med andra Vasakungar var mycket intresserad av jakt och att stifta jaktlagar, vars huvudsyfte var att stärka jaktens ställning som kungligt och adligt privilegium. På kungens egna marker fick dock inte ens adelsmännen jaga.
enda barnet Att drottning Kristina nyttjat Skedhult för jakt stämmer därför tidsmässigt väl in. Dessutom var hon i likhet med sin far mycket jaktintresserad. Hon föddes på Stockholms slott 1627 som Gustav II Adolfs enda barn i hans äktenskap med Maria Eleonora av Brandenburg. När fadern stupade i dimman vid Lützen år 1632, var Kristina bara fem år och en förmyndarregering tog över ledningen av landet. Kristina kröntes år 1650 men avsade sig tronen efter 

bara fyra år, konverterade till katolicismen och flyttade till Italien. Hon karaktäriseras av historieskrivarna som ”nyckfull, slösaktig och utan politiska ambitioner”.
lejon med skötare Under hennes regeringstid pågick nästan oavbrutet olika slag av förströelser vid hovet såsom jakter, riddarspel och djurhetsningar. I hennes hovstat ingick till exempel ett lejon med skötare! Detta lejon fick bland annat kämpa mot en björn. Under skiftande öden har sedan Skedhult bytt ägare tills det slutligen förvärvades av Eksjö stad år 1966. Egendomen kom åter i jaktlig tjänst när Jägareförbundet Jönköpings län 1973 flyttade in i den vackra huvudbyggnaden. Den används numera även som kontor och kurslokaler av Jägareförbundet Kronobergs län och här har även Svensk Jakt sin sydsvenska redaktion. 

 

TEXT Bernt Karlsso

Senast uppdaterad den 27 okt 2018