Idébank för kretsar

Nedan hittar kretsarna exempel på föreläsningar och aktiviteter som kretsen kan arrangera. Gör gärna gemensamma aktiviteter med närliggande kretsar.

Listan nedan kommer kontinuerligt att fyllas på. Har ni förslag på aktiviteter eller frågor så lämna dem i vår förslagslåda eller kontakta någon i styrelsen. Klicka här för att komma till vår förslagslåda>>

Aktiviteter
Jägarcafé - några timmar en kväll på lämpligt tema där jägare kan träffas över en kopp kaffe
Medverka för att rekrytera medlemmar och berätta vad Svenska Jägareförbundet gör på kundkvällar hos exempelvis lokala frilufts- och jaktbutiker, lokala mässor etc.
Excursioner för jägare och markägare på tema viltfoderskapande åtgärder
Skyttedagar i samarbete med olika skjutbanor
Studiebesök för ungdomar på ett större gods där viltvård och jakter är en viktig del av verksamheten och där ungdomarna får möjlighet att lyssna på en jägmästare
Dagsresa till Öster Malma för intresserade medlemmar - eller riktat mot nya jägare/ungdomar
Bussresor till mässor
Utbildningsjakter
Läger för ungdomar
Besök jägarskolor
Inled samarbete med fritidsgårdar
För en dialog med älgskötselområden för att hitta gemensamma aktiviteter
Viltspårkurser
Veterinärer och djursjukhus brukar ha öppna hus någon gång per år - delta på tema jakthundar
Närvara vid jakthundsutställningar (även stora hundutställningar för alla raser som arrangeras av SKK)
Närvara på lokala, mindre arrangemang som till exempel julmarknader, slåttermarknader etc gärna på tema Viltmat.
Samarbete med hundklubbar där man till exempel får lära sig hur ett jakt/drevprov går till. En del jakthundsklubbar har också möjlighet att praktiskt "prova-på" drev/jaktprov utanför ordinarie provverksamhet.
Lydnadskurser
Kretsmästerskap i skytte
Praktisk viltvård

 

Ämnen för föreläsningar (i flera av dessa föreläsningar kan våra jaktvårdskonsulenter vara föredragande)
Eftersök
Första hjälpen för hund
Viltvård
Vilthantering
Viltmat 
Etik och moral
Vildsvin
Älg
Fältvilt
Projektet Sydälg
Jaktledarens ansvar
Viltfoderskapande åtgärder

 

 

 

Senast uppdaterad den 21 jan 2023