Tinnas minnesfond

Tinnas minnesfond är etablerad med Svenska Jägareförbundet Jönköping som förvaltare. Syftet med fonden är att uppmärksamma enskild/-a medlem/-mar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt som vill genomföra goda idéer för att utveckla verksamheten inom ämnesområdena: Jakthund, Eftersök och Säkerhet

Ansökan till Tinnas minnesfond

 

Dags att söka ur Tinnas minnesfond statuter finns i separat dokument

Ansökan ska vara tillhanda senast den 31 december. Märk ansökan "Tinnas minnesfond".

Skickas till ulrika.egerhall@gmail.com

 

Hundgruppen Jägareförbundet Jönköping

 

 

Om Christina "Tinna" Gunnarssons minnesfond 

 

Fonden har instiftats som en minnesfond dit envar, person som organisation, kan skänka pengar antingen till minne av avliden eller som gåva tid fonden, 

 

Ändamål 

Syftet med fonden är att uppmärksamma enskild/-a medlem/-mar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt som vill genomföra goda idéer för att utveckla verksamheten inom ämnesområdena:

 

  • Jakthund
  • Eftersök
  • Säkerhet

 

Möjlighet att söka har läns- och kretsorganisation inom Svenska Jägareförbundet, övriga organisationer och privatpersoner som arbetar inom ovanstående ämnesområden. 

Fondens kapital och avkastning får användas till syftet. Kapital tillskjuts genom gåvor. 

För att söka bidrag ur fonden ska man vara verksam i Jönköpings län. 

 

Förvaltning-Tillsyn 

 

Ordföranden i Svenska Jägarförbundet i Jönköpings län 

Jaktvårdskonsulten i Jönköpings län 

 

Huvudansvarig 

 

Christian Westmar, Habo

l händelse av Christian Westmars frånfälle utser styrelsen för Jägarförbundet ansvarig.

 

 

Rådgivare/samråd 

Hundgruppen Jägareförbundet Jönköpings län 

 

Beslut 

Fattas av Hundgruppen i samråd med Huvudansvarig 

 

Beslut om utdelning kan inte överklagas. 

 

Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst. Beslut härom fattas av Svenska Jägarförbundet i Jönköpings län styrelse. 

Habo den 29 maj 2023 

Hundgruppen Jägareförbundet Jönköping

Senast uppdaterad den 14 feb