Fotograf Marie Berglind

Hundgruppen ska inspirera och jobba för att det finns hundverksamhet ute i kretsarna.

Hundgruppen ska inspirera och jobba för att det finns hundverksamhet ute i kretsarna. Vi ska också bistå våra instruktörer med fortbildning och vidareutbildning. Vidare anordnas också aktiviteter som vänder sig till en bred allmänhet såsom t.ex föreläsningar. Vid varje tillfälle diskuteras också förändringar och uppdateringar kring NVR.

Om vi har en väl fungerande kursverksamhet med duktiga instruktörer kommer det att generera nya medlemmar till förbundet. Hund kan vara en inkörsport till att bli intresserad av jakt.

Detta är vad som vi jobbar med och vad som händer under året 2021

 

· Uppföljning/Fortbildning för våra instruktörer i länet i form av praktisk workshop med Joakim Andersson - jakthundsdressyr.se

· Instruktörsträff

· Bistå med arbetskraft, hjälp och stöttning åt den krets som i år ansvarar för länsmästerskapet i eftersök, om så önskas.

· Ansvara för Tinnas minnesfond samt utse årets hundekipage.

· Föreläsning

· Hundgruppsmöten under verksamhetsåret.

· Apporteringstävling

· Samarbete med Studiefrämjandet

 

Vi följer upp våra mål genom att vi har kontinuerlig kontakt med de hundansvariga i kretsarna. Instruktörerna träffar vi på våra fortbildningar och då finns det möjlighet att utvärdera, ställa frågor och förbättra tills nästa gång vi ses. Vi har också kontakt med hundansvarig syd så att vi kan få tillgång till statistik över den verksamhet som bedrivs i vårt län. Varje år träffas sammankallande för hundgrupperna i region syd.

Har du något förslag på hundaktivitet eller frågor kontakta någon i hundgruppen.

Självklart följer vi folkhälsomyndigheternas riktlinjer och rekommendationer vid våra aktiviteter.

Senast uppdaterad den 14 feb