Valberedningen 2022/23

Fotograf: Mostphotos

Det finns en ny föreningshandbok hur valberedningar ska utföra sitt uppdrag, och den rekommenderas i alla led inom Jägareförbundet Jönköpings Län. Allt för att kunna presentera samtliga förslag för bästa val. Valberedningarnas uppdrag är att föreslå de absolut bästa alternativen till alla de förtroendevalen som sker. Med hänsyn tagit till de medlemmarna som är villiga att utföra ett uppskattat och viktigt föreningsuppdrag.

Valberedningen är kontaktbara och söker under större delen av verksamhetsåret medlemmar som kan vara lämpliga för förtroendeuppdrag inom Länsförbundet.

Medlemmar som har förslag behöver inte fått ett medgivande av personen du/ni föreslår, det är valberedningen som tillfrågar medlemmen som föreslås.

Valberedningen väljs av ombuden under

Årsstämman, valtiden är tre verksamhetsår varav man blir sammankallande samt ordförande i Valberedningen det tredje verksamhetsåret.

                      För Jakten - Viltets och Medlemmarnas bästa!

Medlemmar tveka inte! Kontakta Valberedning inom Jägareförbundet Jönköpings Län 2022/23

 

Valberedningen Jönköping

Carl-Gustav Liderfelt
Ledamot Valberedning
23 24 25 Krets Eksjö Försjövägen 61 57592 Hult
Magnus Enocson
Valberedningen
24 25 26 Krets Gislaved Högabråten 6 568 92 Skillingaryd
Kenneth Andersson
Valberedningen 2024-25, 25-26 och 26-27 Krets Tranås Västergård.1. 57398 Tranås.
Senast uppdaterad den 31 maj 2022